Hvem er vi?

spesialpedagog.no forsøker å gjøre læring enklere for dem som har behov for ekstra hjelp. Dette kan
være personer med lese- og skrivevansker, personer med fysiske handikap eller med sosiale vansker.


Arbeidsbesparende

En digital løsning gjør det enklere å finne frem barnet som skal observeres.

Papirløs hverdag

Spar miljøet! Offentlig sektor tilstreber en papirløs hverdag.

Bedre observasjon

Observer på en bedre måte. Løsningene våre er tilgjengelige på alle flater.

Alt samlet på en plass

Velg mellom et utvalg digitale løsninger - alle samlet på en plass.

Statistikk

Store muligheter for å trekke ut statistikk på hva det behøves å arbeide med.

Mye plass til notater

Registrer så mange notater du vil uten å gå tom for plass.

Våre løsninger

Pedagogisk kartleggingsverktøy for observasjon av språkutviklingen til barn i alderen 2-5 år.
 

Observasjonsskjema for barnets utviklingsområder innen språk, lek, sosio/emosjonell, hverdags-aktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

Ri-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggingsverktøy til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder (5år).
 

Spørsmål? Ta kontakt med oss!